Directed by: Alexis Lazaridis
Director of Photography: Max Papadopoulos
Production Manager: Aris Antivachis
Edit: Alex Mavridis
Makeup Artist: Foteini Tzirali
Choreography: Natasha Dimitriou, Christos Xyrafakis