Director: Elena Kontela
Producer: Aris Antivachis
Director Of Photography: Anastasis Kontostergios
Post Production: Nikolas Kanellopoulos
Camera Assistant: Vagelis Tzifakis
Production Assistants: Stavros Kontostergios, Stella Louiza Athanasopoulou
Make Up Artist: Anastasia Vassiliou